top of page

GRİP AŞISI TEDARİKİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME (2022)

Değerli Üyelerimiz,

Grip aşılarının tedariki konusunda Kurum tarafından henüz resmi duyuru olmamakla birlikte sahadan gelen geri bildirimler ve mevcut işleyiş incelenerek aşı tedariki ile ilgili netleşen konular; başlıklar halinde aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Resmi duyuru sonrasında değişen süreçler olduğu takdirde gerekli güncellemeler yapılacaktır.


GRİP AŞISININ TEDARİKİ

 • SANOFİ PASTEUR firmasına ait 8699625960541 barkodlu VAXIGRIP TETRA IM/SC ENJEKSİYON İÇİN SÜSPANSİYON İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.5 mL isimli grip aşısının ecza depolarına dağıtımı yapılmıştır.

 • VAXIGRIP isimli grip aşısının şu an için reçete harici ücretli satışı yapılmamaktadır.

 • Önceki yıllarda olduğu gibi hekim tarafından 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan hastalara Reçetem Sistemi üzerinden elektronik reçete düzenlenmesi gerekmektedir.

 • Reçetem Sistemi’nde hekim tarafından düzenlenen elektronik reçetenin eczanelerimizde Reçetem Sistemi’ne kaydı yapılıp “Elden Satış” butonuna basıldıktan sonra ilgili ecza deposundan fatura aktarımı ile İTS’de mal alım bildirimi (karekodların eczane üstüne geçişi) yapılabilmektedir.

 • Tedarik sonrasında geri ödeme kapsamında işlem yapılacaksa Reçetem Sistemi’nde elden satış iptal edilerek gerekli satış işlemleri hem Medula hem de Reçetem Sistemi üzerinden tamamlanmalıdır.

 • Şu an FLUARIX, INFLUVAC marka grip aşılarının dağıtımı ve satışı ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nca henüz bir duyuru yapılmamıştır.


DİĞER HUSUSLAR

 • Reçetem Sistemi’nde aşı reçetesi düzenlenebilmesi için doktor sınırlaması bulunmamaktadır. Vatandaşlara kendi kayıtlı olduğu aile hekimi haricinde diğer aile hekimlerince ya da herhangi bir başka hekim tarafından, branş ve sağlık tesisi farketmeksizin aşı reçetesi düzenlenebilmektedir.

 • Eczaneler için şu an depolardan tedarik edilebilecek aşı sayısında İlaç Takip Sistemi’nce günlük/haftalık vb bir adet kısıtlaması bulunmamaktadır.

 • Reçetem Sistemi’nden VAXIGRIP reçetesi yazabilmesi için hastanın E-NABIZ sisteminde YÜKSEK RİSKLİ tanımlamasının olması gerekmektedir.

 • Hekim tarafından manuel düzenlenecek kağıt reçeteler Reçetem Sistemi’nce kabul olmayıp sadece elektronik reçeteler ile Reçetem Sistemi’ne kayıt yapılmaktadır.

 • Medula’ya kayıt oluşturmadan, sadece Reçetem Sistemi’nde kayıt edilen elektronik reçetelerle hak sahipleri aşılarını ücretli olarak ya da karşılaması durumunda özel sigortaları üzerinden alabilmektedirler.


SGK TARAFINDAN KARŞILANAN AŞININ REÇETE EDİLME KOŞULLARI KOŞULLARI

VAXIGRIP TETRA IM/SC ENJEKSİYON İÇİN SÜSPANSİYON İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.5 mL – 8699625960541

 • 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın,

 • Gebeliğin 2. veya 3. trimesterinde olan gebeler,

 • Astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar,

 • Diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alanlar ile,

 • 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını/gebelik durumunu belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce her Eylül ilâ Şubat dönemleri içerisinde reçete edildiğinde,

 • Yılda 1 defaya mahsus olmak üzere ödenir.


TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASIbottom of page