top of page

GRİP AŞISI TEDARİKİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz,


Grip aşılarının tedariki konusunda Kurum tarafından henüz resmi duyuru yapılmamasıyla birlikte sahadan gelen geri bildirimler ve mevcut işleyiş incelenerek aşı tedariki konusunda netleşen hususlar başlıklar halinde aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Resmi duyuru ile birlikte değişen süreçler olduğu takdirde gerekli güncellemeler yapılacaktır.


Tedarik Adımları:


 1. Hekim aşı için Reçetem Sistemi’nde elektronik reçete düzenler.

 2. E-Nabız’da hastanın risk değerlendirmesi uygunsa elektronik reçete numarası oluşturulur

 3. Eczaneye başvuran hastanın E-reçete numarası eczacı tarafından Reçetem Sistemi’ne girilir.

 4. Reçetem Sistemi’ne kayıt oluşturulunca ilaç depodan sipariş edilir.


Temel Konular:

 • Aile Hekiminin Reçetem Sistemi’nden reçete yazabilmesi için hastanın E-NABIZ sisteminde YÜKSEK RİSKLİ tanımlamasının olması gerekmektedir.

 • Kendi risk grubunu ve grip aşısı tedariki yapıp yapamayacağını öğrenmek isteyen hastalar https://enabiz.gov.tr/ adresli E-Nabız internet sitesinde ya da E-Nabız mobil uygulamalarında yer alan “İnfluenza (Mevsimsel Grip) Bilgilendirme” başlığı altından ulaşabilmektedirler. E-Nabız sistemine E-Devlet şifreleri ile ilk kez giriş yapan hastaların öncelikle ilgili ekranda karşılarına çıkacak kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.

 • Risk tanımlaması Sağlık Bakanlığı tarafından hastanın şimdiye kadarki ilaçları, hastalıkları, tahlilleri vb durumuyla alakalı olup yazılımsal olarak hesaplanmaktadır.

 • Hastanın kendisinin YÜKSEK RİSKLİ tanımına girebilmesi için ek olarak yapabileceği birşey yoktur.

 • Aşı reçetesi düzenlenebilmesi için hak sahibinin kendi kayıtlı olduğu aile hekimi haricinde diğer aile hekimlerince de aşı reçetesi düzenleme hakkı mevcuttur.

 • Aşı yaptırmak isteyen hasta; E-Nabız ekranında herhangi birşey yapmadan doğrudan Aile Hekimine gidecek (Randevu ile çalışan Aile Hekimlikleri için randevu alarak), Aile Hekimi de Reçetem Sistemi’nde reçete yazmaya çalışacak, Reçetem Sistemi ilgili hastayı YÜKSEK RİSKLİ olarak değerlendirip onay verirse reçete yazılabilecektir.

 • Hekimin aşı reçetesi yazabilmesi için hastanın E-Nabız sistemine daha önce kaydolmuş olmasına gerek yoktur. E-Nabız sistemi; arkaplanda tüm hastaların risk değerlendirmesini yapmaktadır.

 • Hekim tarafından manuel düzenlenecek kağıt reçeteler kabul olmayıp sadece Reçetem Sistemi üstünden kayıt edilip reçete numarası alınabilen reçetelerle aşı tedariki yapılabilecektir.

 • Hekim; Reçetem Sistemi’nden onay alamadan sadece Medula’ya reçeteyi kayıt edip hastayı eczaneye yönlendirirse; Reçetem Sistemi’nde kaydı olmayan reçete için depodan aşı siparişi teknik olarak verilememektedir. Medula’da reçetenin kayıt edilmiş olması aşı tedariki için yeterli değildir.

 • Medula’ya kayıt oluşturmadan, sadece Reçetem Sistemi’nde kayıt edilen reçetelerle hak sahipleri aşılarını ücretli olarak ya da karşılaması durumunda özel sigortaları üzerinden alabilmektedirler.

 • YÜKSEK RİSKLİ tanımlaması yapılmış hastalara aşı dağıtımı yapılmasının ardından önümüzdeki günlerde diğer risk gruplarındaki hastalar için de aşı tedariki yapılacaktır.

 • Eczaneler için şu an depolardan tedarik edilebilecek aşı sayısında günlük/haftalık vb bir adet kısıtlaması bulunmamaktadır.


bottom of page