top of page

GEÇMİŞE DÖNÜK OLARAK ÇIKAN BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME.


SGK

GEÇMİŞE DÖNÜK OLARAK ÇIKAN

BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen sorun ve sorular üzerine daha önce de açıklama yaptığımız geçmişe dönük olarak çıkan Bağ-Kur prim borcu hakkında yaşanan sıkıntılar ve yaptığımız girişimler hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz.

01.10.2008 tarihinde 5510 sayılı kanuna ilave edilen  80.maddenin 4/b bendi yüzünden bu sorun yaşanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı geriye dönük inceleme sonrasında 2013 yılı için yanında çalışan SSK’lı işçinin gelirinden daha az gelir beyan ederek Bağ-Kur primi yatıran her Bağ-Kur mensubu iş verene Bağ-Kur prim farkı ve gecikme zammı çıkarılmaktadır. Bugün itibariyle geriye dönük olarak borç çıkarılan işveren sayısı 550 bindir.

        5510 Sayılı Kanunun 80.maddesinin 4/b bendinde  yer alan :

“ Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.”

Hükmüne göre 16 Mart pazartesi alacağımız Aralık 2014 fatura bedellerinizde kesinti olup olmadığını görmek için sırasıyla ;

MEDULA / Eski Fatura Sorgu / Aralık 2014 / Sorgula butonlarına basılarak

 A-B-C Grupları için ayrı ayrı

Detay göster / Muhasebe Kesinti Sorgula

bölümlerine basarak “Bağ-kur kesinti” bilgisinin olup olmadığını görebilirsiniz.

Söz konusu yasal düzenleme 1 Ekim 2008 yılında çıkmış olup,bu kesintiler sadece 2013 yılına ait hesaplanan kesintilerdir. Hukuka aykırı olarak bu borçlar bizlere tebliğ edilmemiş ve bilgi verilmemiş olup, Şubat 2015 sonunda torba yasanın getirdiği imkan olan yapılandırmanın da bitmiş olması beklenmiştir.

1 .10.2008 Tarihinden beri bu madde ile ilgili kurumdan uyarı gelmemiş olup , sendikamız tarafından öğrenilen bu durum sizlerle paylaşılmış, bölgesel ve lokal olarak meydana gelen bu durum için muhasebecilerinizle görüşülerek Bağ-kur primlerinizin kontrol edilmesi gerektiği bilgisi verilmiştir. http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2014/09/15/bag-kur-priminin-hesaplamasi-hakkinda-onemli-bilgilendirme/

Medula Sistemi üzerinde kesintiniz gözükmese de Bağkur prim borcunuzu olup olmadığını kontrol etmek için il SGK Müdürlükleri Bağ-kur (işveren) servislerinden döküm alabilir veya E-Devlet üzerinden bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sendika üyeleri olarak ;Herhangi bir borç bilgisine ulaşmanız durumunda da sendikamızla irtibata geçmeniz gerekmektedir.

2008 Yılında yürürlüğe giren yasal düzenleme herkesi bağlayıcı olduğundan ; yanlış yorum ve uygulamalarla çok büyük sayıda işvereni ve eczacıyı ilgilendirmesi nedeniyle ilgili birimlerle görüşülmüş olup, söz konusu yasal düzenlemeden kaynaklı sorunun giderilmesi için çözüm odaklı çalışmalar ve görüşmeler yapılmaktadır.

Bilgilerinize sunarız …..

TEİS YÖNETİM KURULU

Comments


bottom of page