top of page

“Flixair 2 mg/ 2 mL Nebülizasyon İçin Tek Dozluk İnhalasyon Süspansiyonu İçeren Flakon”


“Flixair 2 mg/ 2 mL Nebülizasyon İçin Tek Dozluk İnhalasyon Süspansiyonu İçeren Flakon” ilaç geri çekme işlemi

İlaç Geri Çekme

Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.” nin ruhsatına sahip olduğu Flixair 2 mg/ 2 mL Nebülizasyon İçin Tek Dozluk İnhalasyon Süspansiyonu İçeren Flakon” adlı müstahzarın 806045 (SKT:05/2020) parti numaralısı ve 806046 (SKT:05/2020) parti numaralısına sterilite yönünden uygun bulunmaması nedeniyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği”ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

28.08.2019 – İlaç Denetim Daire Başkanlığı

#onecikan

bottom of page