top of page

EYS SONUÇLARINA GÖRE ECZANE AÇMA EK SÜRESİ BAŞVURU CEVABI

TİTCK ‘DAN GELEN CEVAP YAZISI (Eczacı Yerleştirme Sistemi sonuçlarına göre eczane açma hakkı kazanan eczacılara ek süre verilmesi talebi hk..)


Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


Sizlerden gelen Eczacı Yerleştirme Sistemi sonuçlarına göre eczane açma hakkı kazanan eczacılara ek süre verilmesi talebi için Kuruma yapılan yazılı başvurumuza gelen cevaba istinaden başvuru süresinin uzatılmasına yönelik bir değerlendirmenin söz konusu olmadığı bilgilerinize sunulur.


KURUM BAŞVURUMUZ:

https://www.teis.org.tr/post/ti-tck-eczaneler-dai-re-ba%C5%9Fkanli%C4%9Fi-na-yapilan-ba%C5%9Fvurumuz-eczac%C4%B1-yerle%C5%9Ftirme-sistemi-sonu%C3%A7lar%C4%B1na-g%C3%B6re


TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)


TİTCK CEVAP YAZISI:bottom of page