top of page

TİTCK ECZANELER DAİRE BAŞKANLIĞI'NA YAPILAN BAŞVURU.(EYS HAKKI KAZANAN ECZACILARA EK SÜRE VERİLMESİ)

08/12/2020

TEIS2020-115


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

İLAÇ VE ECZACILIK BAŞKAN YARDIMCILIĞI

ECZANELER DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA


Konu : Eczacı Yerleştirme Sistemi sonuçlarına göre eczane açma hakkı kazanan eczacılara ek süre verilmesi talebi hk.


Bilindiği üzere Başkanlığınızca sevk ve idare edilen Eczacı Yerleştirme Sistemi ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda nüfus kriterine tabi olan eczacılara ait başvurular değerlendirilmekte, hak kazanan eczacıların da yasal süre içinde eczane açması istenmektedir.


Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVİD 19 salgını sebebiyle kurumunuzca 19/02/2020 tarihli EYS ile yerleştirmesi yapılmış eczacılara sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle başvuru sürelerinin uzatılmasına ilişkin ek süre tanınmış olup, bu bağlamda Cumhurbaşkanlığınca 30/11/2020 tarihinde açıklanan tedbirler kapsamında 21/09/2020 tarihinde başlayan atamalara ilişkin olarak da eczacılara ek süre tanınmasına ilişkin talebimizin değerlendirilerek ivedilikle işlem tesis edilmesini arz ve talep ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANIComments


bottom of page