top of page

EFATURA - EDEFTER KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR


fatura mükellefi değilim. Cirom ne kadar ise e-fatura kullanmaya başlamak zorundayım?

2019 ve 2020 yılında cirosu 5 milyon TL’yi aşan firmaların 1 Temmuz 2021’de e-fatura uygulamasına, 1 Ocak 2022 tarihinde de e-defter uygulamasına geçmeleri zorunludur.

 • E-fatura mükellefiyim. E-defter kullanma zorunluluğum hangi tarihte ve hangi şartlara bağlı olarak başlayacak?

Cirosu 5 milyon TL'yi aşmayıp isteğe bağlı olarak e-fatura uygulamasına geçen firmaların e-defter uygulamasına geçmeleri için süre tanımlanmamıştır. 2019 yılında cirosu 5 milyon TL'yi aşan firmalar 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle e-defter uygulamasına geçmiş olmalıdırlar. 2020 yılında cirosu 5 milyon TL'yi aşan firmalar 1 Ocak 2022 tarihinde de e-defter uygulamasına geçmek durumundadır.

 • E-fatura mükellefi değilim. 1 Ocak 2021 itibariyle e-fatura mükellefi olma zorunluluğum yok. Kendi isteğimle 1 Ocak 2021 itibariyle e-fatura mükellefi olabilir miyim?

Evet.

 • E-fatura mükellefi değilim. 1 Ocak 2021 itibariyle e-fatura mükellefi olma zorunluluğum yok. Kendi isteğimle 1 Ocak 2021 itibariyle e-defter kullanmaya başlayabilir miyim?

Hayır

 • E-fatura uygulamasına geçtikten hangi şartlarda ve ne kadarlık tutarlar için “kağıt fatura” düzenleyebilirim?

E-fatura uygulamasına geçtikten sonra kesinlikle kağıt fatura kullanılmaz. Firmada kalan kağıt faturalar saklanmak zorundadır. Afet, sel, deprem gibi durumlarda, Bakanlık sistemleri çalışmadığında elimizde kalan bu kağıt faturalar kullanılabilir.

 • E-fatura uygulamasına geçtikten sonra e-fatura mükellefi olmayanlara e-arşiv fatura mı düzenlemek durumundayım?

Evet.

 • E-fatura uygulamasına geçtikten sonra bir entegratör firma ile anlaşmak zorunda mıyım yoksa E-arşiv ‘de kullanıldığı gibi E-fatura için de GİB Portal’ı kullanabilir miyim?

GIB portal kullanılabilir.

 • E-Fatura mükellefi değilim. Vergiler dahil keseceğim faturaların toplamı; vergi mükellefi olanlar için vergiler dahil 5.000 TL, vergi mükellefi olmayanlar için vergiler dahil 30.000 TL’yi aşmayan faturaları kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edebilir miyim?

Devam edilebilir. Bu rakamların üzeri tutarlar için e-arşiv fatura düzenlenmek zorundadır.

 • E-fatura uygulamasına geçilip özel bir entegratör ile çalışmaya başladıktan sonra düzenlediğimiz tüm e-faturalar, özel entegratörden toplu satın aldığımız kontörlerden düşmektedir. Bunun yanında; eczanemize ecza depolarından, telekomünikasyon şirketinden, elektrik-su dağıtım şirketlerinden, toptancılardan, marketlerden, mağazalardan kesilen bütün e-faturalar da bahse konu kontör tutarımızdan düşülecek midir?

Evet. Gelen ve giden e-faturalar kontör sayısından düşmektedir.

 • Cirodan kaynaklı olarak zorunlu şekilde veyahut isteğe bağlı olarak e-defter uygulamasına geçersem; yevmiye ve kebir defterlerimi notere tasdik ettirme işlemine gerek olacak mıdır?

Yevmiye ve kebir defterlerinin notere onaylatılmasına gerek olmayıp, yıl sonunda sadece bir sonraki yılın envanter defteri notere onaylatılır.

 • E-fatura uygulamasına geçtiğimiz takdirde düzenlediğimiz bir faturayı iptal ettirmenin koşulu ve süresi nedir?

GİB Portal kullanıldığı takdirde mükellef; e-imza ile faturayı iptal edebilir. Entegratör firma ile işlem yapıldığında iptal işleminin de entegratör firma yetkililerinin yönlendirmesiyle yapılması gerekmektedir. Fatura iptal işlemi en fazla 7 günlük süre içinde yapılmalıdır.

 • E-fatura uygulamasını GİB Portal üstünden kullanırsak düzenlediğimiz e-faturaların GİB Portalda saklanma süresi ne kadardır?

GIB'in e-fatura Portalındaki kayıtlar 6 ay sonra silinmektedir. E-fatura uygulamasını GİB Portal üstünden kullanan işletmelerin bu elektronik faturalarını periyordik olarak şahsi bilgisayarlarına indirip, yedeklemeleri gerekmektedir.

 • Özel entegratör ile çalışılsa dahi faturaların her zaman ulaşılabilir bir şekilde saklanma yükümlülüğü mükellefe mi aittir?

Entegratör firmalar bu kayıtları saklamayı taahhüt ediyor olsalar da yasa gereği tüm fatura ve defterlerin ibrazı mükellefin sorumluluğundadır. Bunun dışında; e-fatura mükellefi olmayan kişiler tarafından kesilen e-arşiv veya kağıt faturalar sisteme düşmediğinden bu tip faturaların saklanması tamamen mükellefin sorumluluğundadır.

 • E-defter uygulamasına kendi rızamla ya da zorunlu geçmek durumunda kaldığımda, muhasebecimin de e-defter uygulamasına uyumlu bir yazılıma/sisteme geçmesini zorunlu tutan bir durum var mıdır?

Yoktur.

 • E-defter uygulamasına geçtikten sonra işletme hesaplarımızda geriye dönük herhangi bir düzeltme/değişiklik durumu oluştuğunda bunun yapılması eski düzene göre daha mı zordur?

E-defter uygulamasında aylık veya üç aylık dönemler halinde muhasebe programları aracılığı ile yevmiye defterleri sisteme yüklenmektedir. Geriye dönük düzeltme yapılamamakta olduğundan mükelleflerin düzenli olarak çek, senet, tahsilat makbuzlarını, vb evrakını mali müşavirlerine zamanında göndermeleri gerekmektedir. Herhangi bir sorunda geriye dönük sisteme kayıt yapılamamaktadır.

 • E-defter uygulamasına geçmenin bana maliyeti nedir?

Entegratör firmaların fiyatları değişebilmekte olup yıllık 1500 TL-2000TL civarındadır.

 • E-fatura ve e-defter uygulamaları için anlaşabileceğim lisanslı kuruluşların listesine nasıl ulaşabilirim?

bottom of page