ECZANELERDE KULLANILAN HASSAS TERAZI GRAM TAKIMLARININ MUAYENESI

11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği ile 01/01/2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiş olup 01/01/2020 tarihinden itibaren bahse konu ölçü aletlerinin muayene işlem başvuruları İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlükleri yerine TSE'ye yapılacaktır. Dolayısıyla; üyelerimizin kullanmakta oldukları II. sınıf hassas terazilerin periyodik muayenelerinin yapılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş Tartı Aletleri Muayene Servislerine E-Devlet üzerinden; "Gram Takımları" için de TSE'ye Şubat ayı sonuna kadar başvurmaları gerekmektedir.

Söz konusu ölçü aletleri için başvurular https://basvuruportal.tsc.org.tr adresli Başvuru Portalı üzerinden yapılacaktır. Ödemeler elektronik başvuru sırasında kredi kartı ile yapılabilmektedir. Portal'da "Ölçü Aletleri Yeni Başvuru" işlemi sırasında "Hassas Kütle Ölçüleri ve 5 Kg'dan Yukarı Kullanılan Cihazlar" seçilmeli ve başvuru sonunda sistem tarafından verilen evrak numarası denetimlerde sunulmak üzere kayıt edilmelidir.

Bilgi ve destek için: 0312 416 67 87, 0312 416 67 88, 0312 416 67 90, 0312 416 67 91 ve 0312 416 67 92 numaralı telefonlardan veya olcualetleri@tse.org.tr adresinden destek alabilirsiniz.

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği

TSE Ölçü Aletleri Başvuru Kılavuzu