top of page

BİYOMETRİK YÖNTEMLERLE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU (11.03.2020 ila 31.03.2020 tarihleri

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü DUYURU

13.03.2020

BİYOMETRİK YÖNTEMLERLE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU (BKDS-2020\1)

Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.6 numaralı "Kimlik tespiti" başlıklı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Sağlık kurum ve kuruluşlarınca, kişilerin müracaatı aşamasında, acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya verilmiş ise Kurum sağlık kartı belgelerinden biri ile kimlik tespiti ve biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılması zorunludur. Kimlik tespiti, biyometrik kayıt işlemi veya biyometrik kimlik doğrulama işlemini usulüne uygun yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle Kurumun zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından ödenen tutar geri alınır..." hükmüne göre sağlık hizmeti sunucuları kişilerin müracaatı aşamasında, acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya verilmiş ise Kurum sağlık kartı belgelerinden biri ile kimlik tespiti ve biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılmak zorundadır. Kimlik tespiti, biyometrik kayıt işlemi veya biyometrik kimlik doğrulama işlemini usulüne uygun yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle Kurumun zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından ödenen tutar geri alınmaktadır.

Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması amacıyla oluşturulan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi ilk olarak 15/09/2012 tarihinde 20 ilde bulunan özel sağlık hizmeti sunucularında uygulamaya alınmış olup 01/12/2013 tarihi itibarıyla Kurumumuzla sözleşmeli tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu hale getirilmiş ve halen aktif olarak kullanılmaktadır.

Kurumumuzca yapılan değerlendirmeler sonrasında 11.03.2020 ila 31.03.2020 tarihleri arasında özel sağlık hizmeti sunucularındaki Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunun kaldırılmasına karar verilmiştir.

Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılmaması hallerinde özel sağlık hizmeti sunucularının bu yöntemi henüz kullanmaya başlamamış diğer sağlık hizmeti sunucularında olduğu gibi nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı veya pasaport ile kimlik tespiti yapması zorunlu olup, ileride yaşanabilecek olumsuz durumların önlenebilmesi amacıyla konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Comments


bottom of page