top of page

BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ YENİDEN DEVREDE


biyometrik kimlik

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi yeniden devrede

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından “Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi” hakkında duyuru yayınlanmıştır.

Duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü DUYURU

30.04.2015

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA DUYURU (BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ)

08/11/2014 tarihli “Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi” konulu duyurumuz ile Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığınca alınan yürütmeyi durdurma kararlarına istinaden 08/11/2014 tarihi itibariyle biyometrik kimlik doğrulama sistemi kullanılmaksızın MEDULA sisteminden provizyon alınabileceği ve biyometrik kimlik doğrulama sistemine ilişkin yapılacak düzenlemelerin Kurum portalından duyurulacağı hususunda bilgi verilmişti.

03/04/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 2014/180 Esas, K.2015/30 sayılı ve 19/03/2015 tarihli kararında “31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67. maddesinin üçüncü fıkrasına, 01.03.2012 tarihli ve 6283 sayılı Kanunun 1. Maddesiyle eklenen “…biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması ve/veya…” ibaresinin, Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın reddine kararı verilmiştir. Mezkur Anayasa Mahkemesi kararı gereğince Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu tarafından yürütmeyi durdurma kararları kaldırılmıştır.

Halen hem biyometrik kimlik doğrulama sistemi kullanılmaksızın hem de kişinin açık rızasının alınması şartıyla biyometrik kimlik doğrulama sistemi kullanılarak MEDULA sisteminden provizyon alınabilmektedir. Ancak 15.05.2015 tarihi itibariyle ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sağlık yardımları Kurumumuzca karşılanan kişilerin özel sağlık hizmeti sunucularına başvurularında istisnai durumlar haricinde biyometrik kimlik doğrulama sistemi kullanılmaksızın MEDULA sisteminde provizyon verilmeyecektir.

Bu kapsamda sağlık yardımları Kurumumuzca karşılanan kişilerin özel sağlık hizmeti sunucularına başvurularında mağduriyet yaşamamalarını teminen özel sağlık hizmeti sunucularının 15.05.2015 tarihinde kadar gerekli tüm önlemleri almaları ve hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

Comments


bottom of page