top of page

BEDELSİZ TANITIM NUMUNESİ DAĞITIMI VE BASIN DUYURUSU BAŞVURU KILAVUZU (03.09.2021)

03.09.2021 - Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı


Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Kapsamında Bedelsiz Tanıtım Numunesi Dağıtımı ve Basın Duyurusu Başvuru Kılavuzu” güncellenmiş olup 03.09.2021 tarihinde yürürlüğe giren Kılavuz ektedir.

BedelsizTantmNumunesiDatmveBasnDuyurusuBavuruKlavuzu_849257ce-1f71-42cc-b15f-dfff85b38dc0
Download • 2.67MB

Duyuru Bağlantısı:

https://www.titck.gov.tr/duyuru/beseri-tibbi-urunlerin-tanitim-faaliyetleri-03092021115351

bottom of page