top of page

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2024/09

28.02.2024

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

DUYURU 2024/09


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.2’nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.


Bu düzenlemeler 01.03.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Tüm ilgililere duyurulur.


Ek:

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) Eklenen, Düzenlenen, Çıkarılan, Bant Hesabına Dahil Edilen, Bant Hesabından Çıkarılan İlaçlar

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler 2024-9 - 85232825-32aa-4fe1-a37c-a
.
dosyasını indir • 138KB

Comments


bottom of page