top of page

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2016/27


sgk

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2016/27

11.07.2016

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 ve 4.4.2 nci maddeleri gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. 

Bu düzenlemeler 12.07.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

  1. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar

  2. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

  3. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar

  4. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar

  5. Hastalığa özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesinde (EK-4B) pasiflenen ilaçlar

EKLER İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

Comments


bottom of page