top of page

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

…/…/2018

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan İlaç Geri Ödeme Komisyonu, Alternatif Geri Ödeme Komisyonu ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunda alınan kararlar 21.03.2018 tarihli, 30367 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları ve Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayımlanmıştır.

Söz konusu kararlarda yer alan ilaçlara ait, Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek-4/A), Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesinde (EK- 4/B ), Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinde (Ek-4/H) ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (Ek-4/D) yapılan düzenlemeler eklidir.

Yürürlük tarihi 01.04.2018’dir.

Bu düzenlemelerde yer alan “lenalidomit” etkin maddesini içeren ilaçların MHL (Mantle Hücreli Lenfoma) tanısında 5mg, 10mg, 15mg ve 25mg dozlarına sırasıyla E735G, E735H, E735I, E735J eşdeğer grupları tanımlanmıştır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

EK-1:Ek-4/A listesine ilave edilen ilaçlar listesi

EK-2:Ek-4/A listesinde düzenlenen ilaçlar listesi

EK-3:Ek-4/B listesine ilave edilen ilaçlar listesi

EK-4:Ek-4/H listesine ilave edilen ilaçlar listesi

EK-5:Ek-4/D listesinde düzenlenen ilaçlar listesi

EKLER İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

EK-5

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER (EK-4/D)

“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” başlıklı (Ek-4/D) listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 1– “9.2. Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar” başlıklı maddesine (9.2.28) numaralı alt madde aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

  “ 9.2.28.   Ustekinumab* (yalnızca Psöriatik  artrit (M07.0*)  (M07.3*)

endikasyonunda muaftır)”

MADDE 2“7. Endokrin sistem hastalıkları” başlıklı maddesine (7.10.) ve (7.10.1.) numaralı alt maddeler aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“7.10. Turner Sendromu   (Q96)Q96Turner SendromuQ96.0Karyotip 45, XQ96.1Karyotip 46, X iso (Xq)Q96.2Karyotip 46, X, anormal seks kromozomu ile, iso (Xq) hariçQ96.3Mosaisizm, 45, X/46, XX veya XYQ96.4Mosaisizm, 45, X/diğer anormal seks kromozomu hücresi taşıyan(lar)Q96.8Turner sendromunun diğer varyantlarıQ96.9Turner sendromu, tanımlanmamış

  7.10.1.   Büyüme hormonu *”

Comments


bottom of page