top of page

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN İYİ DAĞITIM UYGULAMALARI (GDP) KILAVUZU


BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN İYİ DAĞITIM UYGULAMALARI (GDP) KILAVUZU


Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu şekilde hazırlanan “Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik 15.06.2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.


Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerine dayanılarak beşeri tıbbi ürünlerin İyi Dağıtım Uygulamalarına ve ilgili ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak tüm tedarik zincirini kapsayacak şekilde alımı, satımı, ihracatı, saklanması, dağıtımı ve sevkiyatına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan, Avrupa Birliği GDP Kılavuzuna uyumlu Beşeri Tıbbi Ürünler İçin İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) Kılavuzu 08.08.2022 tarih ve E-24931227-500-9429 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.


İlgililere duyurulur.


12.08.2022 - İlaç Denetim Daire BaşkanlığıKILAVUZ
.pdf
PDF dosyasını indir • 2.18MB

Comments


bottom of page