top of page

BAŞKAN'DAN:Mesleğin 2022 Yılında Öncelikli Beklentileri


MESLEĞİN 2022 YILINDA ÖNCELİKLİ BEKLENTİLERİ


Değerli meslektaşlarım,


Yeni bir yıla girdik, kötü geçen 2 senenin ardından ve sabırlarımız tükenmiş halde 2022 yılına başladık. Pandemi hayatımızdan 2 yıl çaldı; bizlerin, çocuklarımızın, ülkemizin, dünyamızın boşa geçen ve nasıl geçtiğini anlayamadığımız iki yılını…


Herkes bir yakınını ya da tanıdığını kaybetti, mesleğimiz de meslektaşlarını, çalışanlarını şehit verdi. Çok zor şartlar altında çalıştık; kimimiz kapının önünde , kimimiz ise plastik veya camların arkasında, ağzımızda maskelerle, maskenin ardından hastaların dediğini anlayabilme çabalarıyla…


Birçok meslek grubu kapandı, evden çalıştı, biz daha büyük risk altındaydık ama eczanemiz açıktı ve çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Vatandaşlarımızı doğru bilgilendirdik, milletçe el temizliğine daha çok önem verdik. Alkollü dezenfektan önem kazandı, kolonya ,maske eldiven satmaya başladık. Hatta bu konuda hizmet verdiğimiz için cezalar bile yedik.


*************


Beklenti, aslında güzel bir kelime ama aynı zamanda tehlikeli bir kelime şöyle ki;

Beklentiler, söylediklerinizle değil yaptıklarınızla oluşur.

Lakin şu söz hepsinden güzel:

Herkesin beklentisini, özellikle de kötü olanları kabul ederseniz, sonucu hiçbir zaman değiştiremezsiniz.

Sözlükte beklenti, “bir olgunun sonunda olması umulan, gerçekleşmesi beklenen şey” diye tarif edilmiş.

Yeni yılda mesleğimizin ve bizlerin beklentileri var ve biz iyi olanları düşünmek istiyoruz ki sonucu değiştirebilelim.


Hepimizin bildiği üzere yeni yılın ilk 45 gününde ilaç fiyatlandırmasına esas olacak Euro kuru belirlenecek, yani 14 Şubat 2022 tarihinde ilan edilecek ve 19 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.


Eczane sahibi eczacılar için ilaç fiyatları sadece; vatandaşın ulaşabileceği, erişebileceği kolaylıkla alarak tedavi olacağı fiyatlar olması açısından önemlidir. İlaç fiyatları; ilaç firmalarını, yani üretici ve ithalatçıları ilgilendirir. Ancak ilaçların fiyatı kadar bulunabilirliği ve erişebilirliği de önemlidir. Bu yüzden biz eczacılar olarak her zaman “EN PAHALI İLAÇ BULUNMAYAN İLAÇTIR” demekteyiz.


Eczane eczacıları olarak kademeli (regresif) karlılık oranı ile çalışmaktayız ve yayınlanmasının üstünden 13 yıl geçmesine rağmen hiç güncellenmemiş olan beşeri ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan karlılık tablosundaki kademe oranlarının mevcut piyasa koşullarına uygun olacak şekilde güncellenmesi gerekmektedir.


2022 yılında öncelikli beklentimiz İFK güncellenmesidir.


*************


Dünya Sağlık Örgütü eczacılık mesleği için “ticari kaygıdan uzak olmalıdır” demektedir. Mesleğimizi icra ederken sadece ticari düşünmememiz gerekirken neden ülkemizde eczanelerimiz ekonomik zorlukla boğuşmaktadır?


Oysa; her ülke kendisine özgü bir eczane çalışması yapmış ve ilaç karının yanı sıra kutu başı veya reçete başı veya her ikisi birden “meslek hakkı” ilave etmiştir. Her ne hikmetse bize Avrupa Birliği’nde uygulanan kademeli karlılık gelmiş lakin Avrupa Birliği’nde olan “meslek hakkı “ uygulaması unutulmuş ya da görmezden gelinmiş. Meslek hakkımız majistral ilaçlarımızda mevcut; laboratuvara girdik mi "eczacı" oluyoruz, bankoya geldik mi o denli bilgi verdiğimiz halde “eczacı “olamıyoruz!


Bildiğiniz üzere bizim asıl Bakanlığımız yani hiyerarşik olarak bağlı olduğumuz amir Bakanlığımız Sağlık Bakanlığı'dır. Ancak SGK da yaptığı düzenlemelerle bizi ekonomik açıdan etkileyen bir kurumdur.


Sağlık Bakanlığı’nın İFK’daki oranları, SGK’nın da sözleşmedeki oranları biran evvel Maliye Bakanlığı'nın Yeniden Değerleme Oranı tespitine uygun olarak güncellemesi gerekiyor.


Yeniden Değerleme Oranı nedir diyecek olursak :


Yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oran Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmiş ve 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.


SGK Başkanlığı'nın bu orana göre eczane iskonto oranlarını ve cirolarını belirleyip eczacının elini ferahlatması gerekiyor.


Aynı zamanda SGK tarafından KKİ’lerle ilgili soruna çözüm bulunması gerekiyor. Bu görev Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nındır.


İlaçların iskonto pazarlığını, ödemesini yapan kurumun İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'ne uygun olarak "taahhütname" alarak bu görevi yapması gerekir. Bunu vatandaşa veya eczaneye bırakarak çözümleyemez.


İlaç firmaları ödeme listesinde üste çıkmak için ölçüsüzce KKİ’ler vermeye cesaret ettiğine göre SGK da ilaç firmalarından taahhütname alırken "çıkacak KKİ’leri yapacağım" imzası alabilir.


Ve yılan hikayesine dönen KKİ sorunu çözülmüş olur.


Beklentimiz:

SGK sözleşmesinin yeniden değerleme oranına uygun bir şekilde güncellenmesi ve KKİ’ler için SGK’nın görevini yapmasıdır.


**************


Değerli meslektaşlarım; yaşadığımız bu zorlu süreçte birlikte olunmasına, örgütlerimize destek verilmesine çok ihtiyaç vardır.


Sözlerimi Büyük Önderimizin sözleri ile noktalamak istiyorum.Birlik beraberlik; ölümden başka herşeyi yener.


Sevgi ve saygılarımla.


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANIComments


bottom of page