top of page

ANTİDEPRESANLARLA İLGİLİ SGK MEDULA DUYURUSU (Dikkat edilmesi gerekenler)


ANTİDEPRESANLARLA İLGİLİ MEDULA DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere,Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan Antidepresanlarla ilgili değişiklik için kurumla görüşülmüş ve sizlerle alınan bilgiler paylaşılmıştır. http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2018/06/07/antidepresanlarla-ilgili-bilgilendirme/

Sendikamız tarafından verilen bilgide,kuralların 18.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olduğu ve Medula sistemi için düzenleme yapılacağı belirtilmişti.Kurum tarafından Medula sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmış ve konu ile ilgili Medula duyurusu yayınlanmıştır.

Medula duyurusu ve dikkat edilmesi gerekenler aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı işverenler Sendikası )

SGK MEDULA DUYURUSU

Tarih:13.06.2018

Konu:Antidepresanlar Hk.

Açıklama:SUT’un  4.2.2. Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri maddesinin 1.fıkrasında belirtilen Trisiklik, Tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlara ait kurallar için 18.05.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Medula Eczane Provizyon Sisteminde düzenleme yapılmıştır.

Kurum tarafından Medula sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmış olup,dikkat edilmesi gerekenleri özetleyecek olursak.

Reçeteler için:

  1. 18 Mayıs 2018 tarihinde başlayan uygulamaya göre bu ilaçlar tüm hekimlerce 6 ay süreyle reçete edilebilmektedir.(Medula tarafından düzenleme yapılmıştır.)

  2. 6 aydan fazla kullanımı için psikiyatri uzman hekimlerince veya psikiyatri uzman hekimleri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edebilecektir.

  3.   Psikiyatri uzman hekimi haricinde tedavide ara verme süreci BULUNMAMAKTADIR. (Medula tarafından düzenleme yapılmıştır.)

Örnek:Hasta psikiyatri uzmanı dışında 18 mayıs 2018 tarihinde reçete yazdırmış olsun ,18 Kasıma kadar aynı grup içinde olmak şartıyla kaç defa (bir defa bile olsa) yazdırmış  olursa olsun ,18 kasım 2018 tarihinden sonra reçetesini psikiyatri uzmanına yazdırmak zorundadır.

  1. 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren başlanan ilaçların 6 aylık süre içinde değişiminde ise;değişimden kasıt farklı bir grup (Trisiklik,Tetrasiklik ,SSRI ) ilaca geçilmesidir, aynı grup ilaçlar arasında değişim bu kapsamın dışındadır.Gruplar arasında değişiklik olunca psikiyatri uzman hekim reçetesi aranacaktır. (Medula tarafından düzenleme yapılmıştır.)

  2. Aynı grupta yer alan ilaçların kombine olarak kullanımı gereken durumlarda da reçetelemenin psikiyatri uzman hekimleri tarafından yapılmasına yönelik düzenlemede Medula tarafından yapılacaktır.(sadece bu durumla ilgili Medula sistem çalışması devam etmektedir ve kısa sürede devreye girecektir.)

Raporlar için:

  1. 18 mayıs 2018 tarihinden önce psikiyatri uzman hekimi dışında çıkarılmış raporların süresi ,6 aydan fazla bile olsa bitiş tarihi 18.11.2018 olarak belirlenmiştir.Bu raporlar süresi uzun olsa bile 18.11.2018 tarihinde geçerliliği bitmektedir.Eski raporlar süresi bitmemiş olsa bile ancak 6 ay geçerlidir.(Medula tarafından düzenleme yapılmıştır.)

  2. Psikiyatri uzmanı dışında çıkarılacak raporlar için Medula sistemi uygun hale getirilmiştir.(Medula tarafından düzenleme yapılmıştır.)

Comments


bottom of page