AMİNOGLİKOZİDLER (GENTAMİSİN, AMİKASİN, TOBRAMİSİN ve NEOMİSİN) DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU

AMİNOGLİKOZİDLER (GENTAMİSİN, AMİKASİN, TOBRAMİSİN ve NEOMİSİN):MİTOKONDRİYAL MUTASYONLARI OLAN HASTALARDA ARTMIŞ SAĞIRLIK RİSKİ


Bu mektup, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi tarafından hazırlanmıştır. Bu mektuba www.titck.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.


DUYURU BAĞLANTISI: https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/aminoglikozidmektup_584ffa4b-9b95-4a74-bca0-d0ba4ac536f4.pdf


AMİNOGLİKOZİDLER - DOKTOR BİLGİLENDİRME
.
• 745KB