top of page

ALDOLAN AMPUL HAKKINDA TALİMATNAME (11.01.2016)


aldolan

Aldolan Ampul Hakkında Talimatname

Değerli Üyelerimiz,

Aldolan 100 mg/2 ml Ampul adlı ilaç hakkındaki 17.08.2015 tarihli ve 102511 sayılı Talimatname aşağıda bilgilerinize sunulur..

TEİS

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Tarih:17.08.2015

 Sayı : 88866997-505.99

Konu : Kontrole Tabi İlaçlar

                                                   …………… VALİLİĞİNE

                                                             (İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği üzere Pethidin HCl adlı kontrole tabi maddeyi içeren ilaçlar 29.04.1998 tarihli ve 16257 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile “Kırmızı Reçete İle Verilecek İlaçlar”  kapsamına alınmıştır.

Söz konusu etken madde için, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği takdirde 5 günden önce tekrarlanmamak üzere, bir reçeteye yazılabilecek azami doz 1500 mg olarak belirlenmiş olmakla beraber, ilacın reçetelendirilmesinde karşılaşılan problemler ve buna bağlı olarak zamanla gelişen yüksek bağımlılık potansiyeli göz önüne alındığında ilacın reçetelendirilmesine ilişkin hususlarda düzenleme yapılması zaruri olmuştur.

Bu bağlamda 29.04.1998 tarihli ve 16257 sayılı Bakanlığımız Genelgesinde Pethidin HCl içeren ilaçlar ile ilgili olarak yer alan “aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği takdirde” ifadesi kaldırılmış olup, Aldolan 100 mg/2 ml Ampul adlı ilacın Bakanlığımızca onaylı 12.06.2015 tarihli güncel Kısa Ürün Bilgisine “Kronik ağrı tedavisinde kullanımı kontrendikedir.” ve “Akut ağrı tedavisinde 5 (beş) günden daha uzun kullanımı uygun değildir.” ifadeleri eklenmiştir.

Diğer yandan Pethidin HCl etken maddesini içeren ilaçlar için maksimal dozlar;

 Aldolan 100 mg/2 ml 5 Ampul için 3 (üç) kutu,

 Aldolan 100 mg/2 ml 3 Ampul için 5 (beş) kutu,

 Pethidine Antigen 100 mg/2 ml Ampul için 2 (iki) kutu olmak üzere adı geçen

ilaçların Kırmızı Reçete ile verilmeleri gerekmekte olup 3 (üç) aydan önce tekrar reçete edilmeyeceklerdir.

Ayrıca Kırmızı Reçeteler sadece hastane dışına çıkan yani serbest eczanelerce karşılanacak uyuşturucu madde ve müstahzarları için kullanıldığından bahsi geçen ilaçların hastanelerde kullanımları yukarıda belirtilen hususlara tabi değildir.

Konunun İliniz dahilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest hekim, veteriner hekim, diş hekimi, ecza depoları ve eczanelere duyurulmasını önemle arz/rica ederim.

Prof. Dr. Özkan ÜNAL

Kurum Başkanı

コメント


bottom of page