top of page

AFET BÖLGESİNDEKİ ÜYE VE MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNESayın Üye ve Meslektaşlarımız,


Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında eczanesi hizmet veremez durumda olan ya da beşeri sebeplerle çalışamayacak durumda olan meslektaşlarımız; değişen bir süre için "geçici kapatma" yapabileceklerini hatırlatırız.


2 yıla kadar süreyle ruhsatı askıya alma hakkınız mevcut olup 2 yıllık sürenin sonu beklenmeden istediğiniz zaman ruhsatınızı tekrar faal duruma getirebilir veyahut nakil başvurusunda bulunabilirsiniz.


Ruhsatınızın askıda olup, eczanenin kapalı kaldığı süre için "Kısa dönem çalışma uygulaması"na da başvurabilirsiniz. Başvuru neticesinde çalışanların maaş ve prim ödemeleri devlet tarafından karşılanacaktır.


TİTCK; 6197 sayılı kanunumuzdaki "Doğal afet ve mücbir sebep nedeniyle nüfus azalması hâlinde o yerleşim yerinde bulunan eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. Bu hâlin tespit ve ilanı Sağlık Bakanlığınca yapılır." maddesine istinaden tespit için gerekli başvuruları yapmış olup cevap beklenmektedir. Tespitin Kuruma bildirilmesinin ardından hızlıca gerekli duyuruların yapılması planlanmaktadır. Durum sendikamızca takip edilmektedir.


Yönetmeliğimize göre; doğal afet veya mücbir sebebin ortadan kalkmasını veya kentsel dönüşümün tamamlanmasını müteakip altı ay içerisinde eczacı isterse tahliye etmek zorunda kaldığı önceki eczanenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde bir yere EYS kriterlerine ve kısıtlamalara tabi olmaksızın gerekli başvuruları yaparak dönebilmektedir.

İlgili yasal mevzuata istinaden eczacılarımız kurum duyurusu yayınlanınca ; faaliyet gösterecekleri bölgeyi değerlendirip gerekli başvuruları yapabilirler.


Afetten etkilenen tüm meslektaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralarınızın sarılması için girişimlerimizin ve çalışmalarımızın devam ettiğini bilgilerinize sunarız.


TEİS YÖNETİM KURULU

Comments


bottom of page