top of page

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel müdürlüğünden gelen cevap yazısı


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel müdürlüğünden gelen cevap yazısı

Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen şikayetler doğrultusunda sendikamızca yapılan başvuruya http://arsiv.teis.org.tr/2019/06/25/adalet-bakanligi-ceza-ve-tevkif-evleri-genel-mudurlugune-yapilan-basvurumuz-izmirde-bulunan-ceza-infaz-kurumlarinin-ilac-odenegi-hk/     ilgili kurumdan gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 95895915-841-E.2379/104084                                                     01/07/2019

Konu : Cezaevi Fatura Bedellerinin

Ödenmesinde Meydana Gelen

Gecikmeler

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

İlgi    : 18/06/2019 tarihli ve TEİS2019-24 sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazı ekinde gönderilen cezaevi fatura bedellerinin ödenmesinde meydana gelen gecikmelere ilişkin yazınız incelenmiştir.

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların tedavileri için temin edilen ilaçlara ilişkin; sözleşme imzaladıkları eczanelere ödemelerin yapıldığı ilgili ödenek kaleminde Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş yeterli miktarda ödenek bulunmaktadır.

Ancak ödenekler Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde serbest bırakılmaktadır. Konuya ilişkin olarak 3. Ödenek tahsis döneminde ödenekler serbest bırakıldığında bütçe imkanları doğrultusunda ödenmesi için gerekli işlemler yerine getirilmeye çalışılacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Abdullah ÇITLAK

Hâkim

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı


留言


bottom of page