top of page

ABDİ İBRAHİM İLAÇ FİRMASINDAN GELEN CEVAP YAZISI

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


Abdi İbrahim İlaç Firması CEO’su Dr.Süha Taşpolatoğlu’nun farklı tarihlerde yazılı basında çıkan ve kamuoyunda gündem olan eczane eczacılığına ilişkin açıklamaları hakkında yaptığımız araştırmada, söz konusu basın organlarına herhangi bir tekzip metni gönderilmemiş ve yayınlanmamış olması bir yana, şirketin web sayfasının “Basında Abdi İbrahim” bölümünde söz konusu haberler ile benzer haberlerin başka basın kuruluşlarında da yer alması nedeniyle kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilenmesinin sağlanması adına açık olarak yazdığımız mektuba ilgili firmadan sendikamıza bir cevap yazısı gönderilmiştir.


Söz konusu yazıda yer alan“…Abdi İbrahim olarak, bir asrı aşkın süredir toplum sağlığına hizmet ederken eczacılarımızla her zaman birlikte yürüdük. Çağımızın ve dünyamızın en önemli meselelerinden olan sürdürülebilirlik alanında da en kıymetli paydaşımızın üç kuşaktır temsilcisi olmaktan gurur duyduğumuz eczacılık sektörü olacağını biliyoruz...” şeklindeki ifadelerin samimiyetinin göstergesi olarak; planlamadan uygulamaya kadar her alanda bu ifadelere uyulması, mevcut eczacılık düzenini ve konumlandırmasını destekleyici ve koruyucu projeler içinde olunması yerli ilaç sanayiini kurulduğu ilk günden beri koşulsuz destekleyen sendikamızın tüm firmalardan tek beklentisi olup, bu konudaki hassasiyetimizin ve takibimizin her zaman devam edeceğini eczacı kamuoyunun bilgisine sunarız.


Abdi İbrahim İlaç Firmasından sendikamıza gelen cevap yazısı aşağıda bilginize sunulmuştur.


TEİS YÖNETİM KURULU

 

İLAÇ FİRMASININ CEVAP YAZISI14.10.2021

Sayın Nurten Saydan,


Abdi İbrahim’in ilaç sektörüne ve ekonomiye katkısını ortaya koyduğu, Deloitte tarafından hazırlanan Sosyo-ekonomik Etki Raporumuz ile 5. Sürdürülebilirlik Raporumuzun sonuçlarını açıkladığımız basın buluşmasının ardından yazılı medyada çıkan ve yanlış anlaşılmaya sebep olan bazı ifadelerle ilgili olarak bu açıklamayı yapma gereği hissediyorum.


Üç kuşaktır eczacılık geleneği olan Abdi İbrahim’in, Türkiye’ye, Türk ilaç sektörüne, toplumumuza ve dünyamıza çok yönlü katkısını ortaya koyan bu iki çalışmaya ilişkin basın buluşmasının yansımaları; ulusal ve yerel yazılı, dijital ve görsel medyada yüzden fazla kez kendisine yer bulmuştur. Bu yüksek haber yansımasını sağlayan basın buluşmamızın soru cevap kısmında yapılan konuşmalarda dile getirilen ve genel olarak dünya ilaç sektörünün geleceğine ilişkin trendlerden bahsedilen kısma ilişkin sadece iki haberde de olsa yanlış anlamaya sebep olabilecek bazı ifadelerin olmasından üzüntü duydum.


Ekte görebileceğiniz basın bültenimizde vurguladığımız gibi, toplantının iki odak konusundan biri ilaç sektörünün lideri olarak sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimizdi. 2030 yılında karbon nötr şirket olma hedefimiz doğrultusunda yürüttüğümüz çevresel, toplumsal ve yönetimsel tüm çalışmaları aktardığımız toplantıda, ilaç endüstrisindeki plastik tüketiminin azaltılması, plastik ambalaj malzemelerine alternatif malzemelerin geliştirilmesi ve ilaç sektörünün lineer ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş yapabilmesi konularından bahsedilmiştir.


6 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan Paris Anlaşması, en önemli ekonomik partnerimiz olan Avrupa Birliği’nin hız kesmeden uygulamalarını hayata geçirdiği Avrupa Yeşil Mutabakatı ve onlara uyum sürecinde ülkemizde atılabilecek adımlar çerçevesinde, atık ilaçlar nedeniyle ekonomiye geri kazandıramadığımız plastik, alüminyum ve kağıtların, geniş çaplı bir ulusal proje ile kısmen de olsa geri kazanılması sağlanıp ilaç dışındaki başka endüstrilerin girdisi olabileceği değerlendirilmiştir. Bu proje kapsamında meydana gelecek geri kazanım ve oluşacak ekonomik değer sayesinde, endüstri paydaşlarına herhangi bir ekonomik yük getirmeden kendi kendini idame ettirecek bir sistem kurulabileceği ve bu şekilde endüstrimizin karbon ayak izini önemli ölçüde küçültebileceği yönündeki görüşlerimiz gazetecilerle paylaşılmıştır ve konu bundan ibarettir.


Yazınızda, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için ilaç endüstrisinin üstüne düşen önemli konuların başında gelen döngüsel ekonomi prensiplerinin benimsenmesi ile karıştırılarak yanlış anlaşılmaya konu olan bir diğer husus ise üç boyutlu yazıcılar ile üretim konusudur. Bahsi geçen basın toplantısında, ABD ve Avrupa’da bulunan ilaç şirketlerinin 2015 yılından beri üç boyutlu yazıcılar ile ilaç ve vitamin üretimi konusunda çalışmalar yaptığı; ancak, ülkemizde hem yasal mevzuat hem ölçek ekonomileri hem de yüksek maliyet nedeniyle üç boyutlu yazıcılar ile üretiminin yakın gelecekte mümkün olmadığı yönündeki görüşlerimiz toplantımıza katılan değerli gazeteciler ile paylaşılmıştır.


Bir kez daha altını çizmek isterim ki Vizyon 2025 stratejimiz çerçevesinde dünyanın en büyük 100 ilaç şirketinden birisi olma hedefiyle yoluna devam eden Abdi İbrahim, faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda global ilaç şirketleriyle rekabet etmektedir. Bahse konu rekabette geri kalmamak adına da dünya ilaç endüstrisindeki trendleri yakından takip etmekte, daha sürdürülebilir bir şirket olmak için sürekli iş süreçlerinde ve ürünlerinde iyileştirmeler yapmakta ve AR-GE çalışmalarını da bu doğrultuda şekillendirmektedir.


Abdi İbrahim olarak, bir asrı aşkın süredir toplum sağlığına hizmet ederken eczacılarımızla her zaman birlikte yürüdük. Çağımızın ve dünyamızın en önemli meselelerinden olan sürdürülebilirlik alanında da en kıymetli paydaşımızın üç kuşaktır temsilcisi olmaktan gurur duyduğumuz eczacılık sektörü olacağını biliyoruz.


Eczacılık mesleğimizin önemli bir kuruluşunun lideri olarak, öncesinde bizimle temas etmeden, değerli meslektaşlarımıza hitaben sosyal medyada kaleme aldığınız yazınızı üzüntü ile karşılıyor; bu yazıda yer verdiğiniz konulara ilişkin olarak yukarıda açıklamaya çalıştığım hususları dikkate almanızı temenni ediyorum.


Saygılarımla,


Dr. Süha Taşpolatoğlu

CEO

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.


AI_TEIS_14102021
.pdf
Download PDF • 187KB

Comments


bottom of page