top of page

2021 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI SONUÇLARI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve

Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılmıştır.


KURA SONUCU YERLEŞEN ECZACILARIN LİSTESİ

PDF - ECZACI - 2021 Yılı İlk Defa ve Yen
.
dosyasını indir • 132KB
XLS - ECZACI - 2021 Yılı İlk Defa ve Yen
.
dosyasını indir • 21KB


Comments


bottom of page