top of page

2021/2. Dönem Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Kararları

2021/2. DÖNEM TIBBİ VE EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak İlaç Geri Ödeme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara ve İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentlerine dayanılarak Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.


Bu düzenlemeler yayım tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girecektir.


Tüm ilgililere önemle duyurulur.


EK:

EK+4-A+9-I+YAYIM-54+İLAÇ
.xlsx
XLSX dosyasını indir • 683B

DUYURU BAĞLANTISI:Comments


bottom of page