top of page

YILSONU İŞLEMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

YILSONU İŞLEMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:


Değerli Üyelerimiz ,


Yılsonu ile birlikte gerek muhasebe işlemleri gerekse eczanede yapmamız gereken işlemlere ilgili bilgilendirme yaparak bazı konulara dikkatinizi çekmek istiyoruz.


Bildiğiniz üzere Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirlerimiz tarafından eczanelerimizden yılsonu defter tasdiki ve kırtasiye ücreti olarak farklı fiyatlar talep edilmektedir.


Eczaneler 01.01.2022 tarihinden itibaren e-fatura ve e deftere zorunlu olarak geçirilmiştir. Bununla birlikte yılsonlarında noter onayı gereken yevmiye ve kebir defterleri onayı kaldırılmıştır.


E-defter mükellefleri için notere envanter defteri tasdiki zorunluluğu devam etmektedir. Eczacılarımızın 2023 yılı için Aralık ayı sonuna kadar envanter defterini notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Envanter defteri noter tasdik ücreti 197,75 TL’dir.


Mali müşavirliğimizden alınan bilgiye göre Meslek Odalarının açıklamış olduğu defter tasdik ücretleri genel olup; açıklanan listelerde e-fatura, e-defter hizmeti bölümünde yer alan ücretler e- defter genel hükümleri uyarınca defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, beratların kağıt ortamında alınması, program ve kırtasiye giderlerinden dolayı talep ettikleri ücrettir. Muhasebe Odalarınca belirlenen ücret asgari ücret olup üyelerimiz, mali müşavirleri ile istişare ederek anlaşma sağlayabilirler.


  • Eczanelerimiz yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yapılan kesintileri SGK Muhasebe Servisinden aldıkları evrak ile gelir vergi matrahında gider olarak gösterebilirler.

  • Eczanelerimizin yıl sonu itibariyle fiili stok (envanter) sayımlarını yapmaları gereklidir.

  • Üyelerimiz, aralık ayına ait reçetelerinin Medulaya girişini aynı ay içinde yapmalarını , ileride yaşanacak mağduriyetlere mani olmak amacı ile özellikle dikkat etmenizi öneriyoruz. Zorunluluk olmadıkça Aralık ayı reçetelerinin silinerek ocak ayına girişi yapılmamalıdır.


Değerli Üyelerimiz,


Bu duyuru vesilesiyle şimdiden 2023 yılının hem mesleğimiz, hem vatanımız ve sevdiklerimiz için sağlıklı ve huzurlu geçmesini istiyor, güzel bir 2023 olmasını temenni ediyoruz.


Saygılarımızla…


TEİS YÖNETİM KURULU


Comments


bottom of page