top of page

Yanlış çıkarılan hasta raporları ve reçeteleri hakkında duyuru…


DUYURU

Yanlış çıkarılan hasta raporları ve reçeteleri hakkında duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Yanlış çıkarılan hasta raporları ve reçeteleri hakkında duyuru yayınlanmıştır.Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, TKHK’ na gönderdiği yazı ve TKHK’ nun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine yaptığı yazılı duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı   : 96773357-010- /5451.235617                                      13/11/2013

Konu : Hasta Raporları ve Reçeteler Hk.

……..KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

İlgi     : Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31.10.2013 tarihli ve 26342684/010./5363. 35940 sayılı yazısı.

         Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi yazısında; özel şartlarda verilmesi gereken ilaçlar için düzenlenen reçeteler ile kronik hastalıklarda düzenlenen raporların mevzuata uygun düzenlenmemesi nedeniyle çeşitli mağduriyetler yaşandığı belirtilmektedir.

         Yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla, söz konusu reçete ve rapor düzenlenmesi aşamasında mer’i mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekmekte olup, konu hakkında Genel Sekreterliğinize bağlı sağlık Kurum ve Kuruluşlarının bilgilendirilmesi hususunda,

         Gereğini rica ederim.

                                                                                     Opr.Dr. Merve AKIN

                                                                                         Kurum Başkanı a.

                                                                                  Kurum Başkan Yardımcısı

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı     :   23642684/010/2013.5363.35940

Konu    :   Yanlış Çıkarılan Hasta Raporları ve Reçeteler Hk.

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

         Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılarda; özel şartlarda verilmesi gereken ilaçlar için düzenlenen reçeteler ile kronik hastalıklarda düzenlenen raporların mevzuata uygun düzenlenmemesi nedeniyle çeşitli mağduriyetler yaşandığı belirtilmektedir.

         Yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla, söz konusu reçete ve rapor düzenlenmesi aşamasında mer’i mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekmekte olup Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularının konu hakkında uyarılması hususunda,

         Gereğini rica ederim.

                                                                           Dt.İsmail SERDAROĞLU

                                                                                    Bakan a.

                                                                                Daire Başkanı

Comments


bottom of page