top of page

TİTCK: YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİ (19.11.2021)

TİTCK tarafından yayınlanan, 11.11.2021 tarihinden itibaren geçerli olan "Yurt Dışı İlaç Listesi" için tıklayınız:


EK:

Yurt Dışı İlaç Listesi (19.11.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Liste)
.xls
Download XLS • 391KB

DUYURU BAĞLANTISI: https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/YurtDlaListesi19.11.2021TarihindentibarenGeerliOlanListe_68d8bba6-4675-4fd3-acbe-7c706f463672.xls
bottom of page