top of page

TİTCK: YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİ (12.11.2021)

TİTCK tarafından yayınlanan, 12.11.2021 tarihinden itibaren geçerli olan "Yurt Dışı İlaç Listesi" için tıklayınız:


EK:

YurtDlaListesi12.11
.2021TarihindentibarenGeerliOlanListe_90372011-1321-4bdc-b73a-64a8fe583
2021TARIHINDENTIBARENGEERLIOLANLISTE_90372011-1321-4BDC-B73A-64A8FE583 dosyasını indir • 390KB

DUYURU BAĞLANTISI:Comments


bottom of page