top of page

TİTCK: YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİ (30.07.2021)

TİTCK tarafından yayınlanan, 30.07.2021 tarihinden itibaren geçerli olan "Yurt Dışı İlaç Listesi" için tıklayınız:

Yurt Dışı İlaç Listesi (30.07.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Liste)
.xls
Download XLS • 786KB

DUYURU BAĞLANTISI:

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/YurtDlaListesi30.07.2021TarihindentibarenGeerliOlanListe_d84d8c26-6bf2-4682-aee8-a533a4e45a90.xlsbottom of page