top of page

TİTCK: YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİ (07.05.2021)

TİTCK tarafından yayınlanan, 07.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olan "Yurt Dışı İlaç Listesi" için tıklayınız:

YURTDIŞI İLAÇ LİSTESİ 2021-05-07
.xls
Download XLS • 784KB

DUYURU BAĞLANTISI:

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/YurtDlaListesi07.05.2021TarihindentibarenGeerliOlanListe_9d75e711-f88f-4a86-883a-4768d69b57c9.xlsbottom of page