top of page

TİTCK: YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİ (20.08.2021)

TİTCK tarafından yayınlanan, 20.08.2021 tarihinden itibaren geçerli olan "Yurt Dışı İlaç Listesi" için tıklayınız:


20-08-2021 - Yurt Dışı İlaç Listesi
.xls
Download XLS • 791KB

DUYURU BAĞLANTISI:

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/YurtDlaListesi20.08.2021TarihindentibarenGeerliOlanListe_611e5e6c-b454-47fc-ac4b-976c7b139d22.xls


bottom of page