TİTCK: YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİ (19.03.2021)

TİTCK tarafından yayınlanan, 19.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olan Yurt Dışı İlaç Listesi için tıklayınız:

YurtDışı İlaç Listesi - 20210319
.xls
XLS • 759KB

DUYURU BAĞLANTISI:

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/YurtDlaListesi19.03.2021TarihindentibarenGeerliOlanListe_f8ebd4c5-77ef-4575-a8ef-e2aa5afc37b7.xls