top of page

TİTCK: YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİ (09.04.2021)

TİTCK tarafından yayınlanan, 09.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olan "Yurt Dışı İlaç Listesi" için tıklayınız:


Yurt Dışı İlaç Listesi 20210409
.xls
Download XLS • 773KB

DUYURU BAĞLANTISI:

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/YurtDlaListesi09.04.2021TarihindentibarenGeerliOlanListe_be84733e-88b3-4b82-aca7-0d1a05c9b48f.xls
bottom of page