top of page

TİTCK: YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİ (21.05.2021)

TİTCK tarafından yayınlanan, 21.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olan "Yurt Dışı İlaç Listesi" için tıklayınız:


YurtDısıİlacListesi(21.05.2021)
.xls
Download XLS • 782KB

DUYURU BAĞLANTISI:

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/YurtDlaListesi21.05.2021TarihindentibarenGeerliOlanListe_334f196a-f636-4a3a-9a11-f7988f701c81.xls

bottom of page