top of page

TİTCK: Statinler ile ilişkili myastenia gravis ve oküler miyasteni riski-Acil Güvenlilik Kısıtlaması

Statin grubundaki tüm ilaçların Myasteniagravis ve oküler myasteni riski ile ilgili olarak Avrupa İlaç Ajansı’nın resmi internet sitesinde 06 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan “3-hydroxy 3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors (statins): atorvastatin; fluvastatin; lovastatin; pitavastatin; pravastatin; rosuvastatin; simvastatin and other relevant fixed dose combinations; pravastatin, fenofibrate; simvastatin, fenofibrate – Myasthenia gravis” başlıklı uyarısında, hem tek bileşenli hem de sabit doz kombinasyonu halindeki atorvastatin, pravastatin, lovastatin, fluvastatin, simvastatin, rosuvastatin ve pitavastatin içeren ilaçların ürün bilgilerinin güncelleneceği belirtilmiştir.


DUYURU BAĞLANTISI:
Comments


bottom of page