top of page

TİTCK: İyi Dağıtım Uygulamaları Denetimlerine İlişkin Kılavuz

İyi Dağıtım Uygulamaları Denetimlerine İlişkin Kılavuz


Beşeri tıbbi ürünlerin depolama ve dağıtımına ilişkin denetimlerle ilgili olarak yürütülecek iş ve işlemlere rehberlik etmek, denetimlerin yürürlükteki mevzuat, ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak iyi dağıtım uygulamaları kapsamında yapılmasını güvence altına almak, denetimlerin yürütülmesinde standardizasyonu sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlükleri ve ilgili paydaşların sorumluluklarını tanımlamak üzere hazırlananİyi Dağıtım Uygulamaları Denetimlerine İlişkin Kılavuz” 15.02.2022 tarihli ve E-24931227-513.02-7380 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir. İlgililere duyurulur.

İyi Dağıtım Uygulamaları Denetimlerine İlişkin Kılavuz
.pdf
PDF dosyasını indir • 1.79MBComments


bottom of page