top of page

TİTCK: ECZACILARIMIZIN DİKKATİNE (EYS)

22.10.2021 - Eczaneler Dairesi Başkanlığı


6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulamaya konulan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden 22.09.2021-21.10.2021 tarihleri arasında alınan başvurular neticesinde 22.10.2021 tarihinde Kurumumuz tarafından eczacı yerleştirme işlemi gerçekleştirilmiş olup sonuçlar https://eys.titck.gov.tr adresinde yer alan kullanıcı hesaplarında görüntülenebilmektedir.


Yerleştirme işlemi gerçekleştirilen eczacıların, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 10’uncu maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda en geç 19 Ocak 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ilgili il veya ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur.


DUYURU BAĞLANTISI: https://www.titck.gov.tr/duyuru/eczacilarimizin-dikkatine-22102021124347
bottom of page