top of page

TİTCK’NA YAPILAN BAŞVURUMUZ..(İkinci Eczacı ve Yardımcı Eczacı Çalıştırılmasına İlişkin Kriter


                                                                                     23/12/2019

                                                                                     TEİS2019-42                                        

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

ECZANELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

KONU: İkinci Eczacı ve Yardımcı Eczacı Çalıştırılmasına İlişkin Kriterlerin Güncellenmesi Hk.

12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in “İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar” başlıklı 16’ncı maddesine göre 2019 yılında ikinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için kriterler KDV hariç yıllık hasılat tutarı 4.850.000 TL ve reçete sayısı 80.000 olarak belirlenmiş olup; yardımcı eczacı yerleştirmesi yapıldığında yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda olan eczanelerin en az 2.300.000 TL KDV hariç yıllık satış hasılatı olması hükmü getirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen amir hükümlerdeki hasılat oranları 2019 yılı değerleri olup; 512 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir. ifadesine istinaden ikinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için KDV hariç yıllık hasılat tutarı kriterinin 5.945.000 TL ve yardımcı eczacı yerleştirmesi yapıldığında yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda olan eczanelerin için belirlenmiş KDV hariç yıllık satış hasılatının da 2.819.000 TL olarak yeniden güncellenmesi gerekmektedir.

İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına yönelik belirlenmiş KDV hariç yıllık hasılat tutarı kriterlerinin Maliye Bakanlığının 512 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yayımlanan 2019 yeniden değerleme oranında artış yapılarak söz konusu yasal düzenlemenin gereğinin yerine getirilmesini, üyelerimizin hak kaybı ve mağduriyet yaşamaması için arz ve talep ederim.

                                                                  Ecz. Nurten SAYDAN

                                                        TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                     GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page