top of page

TİTCK' NA YAPILAN BAŞVURU(REÇETEM SİSTEMİ’NDE “KAYIP KAŞE” UYARISI )


18/01/2021

TEİS2021-11

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ KURUMU

DESTEK HİZMETLERİ ve BİLGİ YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

ANKARA

Konu : Reçetem Sistemi’nde “Kayıp Kaşe” Uyarısı ve “Mesajlar/Duyurular” Bölümü Tanımlanması Hk

Bilindiği üzere 05/03/2018 tarih ve E.671 sayılı Bakan oluru ile tüm ilaçların renkli reçete sistemine dahil edilerek kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucularında Bakanlığınızın kontrolünde ortak bir e-reçete uygulamasına geçilmesi talimatlandırılmasının ardından 15/06/2018 tarihinden itibaren hekimlerin tüm ilaçları Bakanlığın Reçetem (E-Reçete) Sistemi üzerinden oluşturmaları gerekip eczanelerimizde de öncelikle renkli reçeteye tabi ilaçlar ile kontrole tabi ilaçlar olmak üzere ilgili kayıtlar Reçetem Sistemi üzerinden işlem görmektedir.

Bahse konu Reçetem Sistemi tüm eczanelerde aktif bir şekilde kullanılmakta olup pandemi döneminde maske dağıtımı, aşı dağıtımı gibi uygulamalarla eczacıların ilgili sayfayı günlük ziyaret sayısı fazlasıyla artmıştır. Bundan hareketle ülkemiz genelindeki İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri’nce üye eczacılarımıza eposta yoluyla gönderilen; “Bakanlık duyuruları, geri çekme duyuruları, yasaklı ürün duyuruları” vb tüm konulardaki yazışma ve bildirimlerin Reçetem Sistemi’nde kurgulanacak “Mesajlar/Duyurular” modülü üstünden bildirilmesiyle, Kurum ile üye eczacılarımız arasındaki bilgi akışı çok daha sağlıklı bir hale getirilebilecektir.

Kaşesi kaybolan hekimlere dair gerekli tanımlamanın manuel reçetelerin kaydı için kullanılan “Reçete Giriş” ekranında eczacılara kullanıcılara gerekli uyarıyı yapacak şekilde kurgulanmasıyla bu tip kaşesi kaybolan hekim reçetelerinde gerekli hatırlatma yapılmış olacaktır.

Bahse konu “kaşe kaybı” durumlarında manuel reçete girişi esnasında eczacı kullanıcıları bilgilendirecek kurgunun yapılarak olası suiistimallerin önüne geçilmesine destek olunması; Bakanlık ve İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden üye eczacılarımıza iletilecek tüm epostaların Reçetem Sistemi’nde oluşturulacak “Mesajlar/Duyurular” bölümünde görüntülenebilecek ve geriye dönük sorgulanabilecek şekilde gereken sistem iyileştirmesinin yapılmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANbottom of page