top of page

TİTCK ECZANELER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Ruhsatı askıda olan eczaneler hk.)


31/12/2021

TEİS2021-87


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

ECZANELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA


Konu: Ruhsatı askıda olan eczanelerin KVKK kapsamındaki sorumluluklardan muaf tutulması hk.


Bilindiği üzere eczaneler, çalışan sayısı ve mali bilanço tutarı ile bağlı olmaksızın ana faaliyet konusu özel nitelikli sağlık verisi işleme olduğundan mevcut mevzuat gereği VERBİS bildirimini 31.12.2021 tarihine kadar yapmakla yükümlü bulunmaktadır.

Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 48 ve 49. Maddelerine istinaden ruhsatını askıya alma hakkını kullanması yüzünden ülke genelinde sayıları bine yaklaşan eczanenin ruhsatı askıda bulunmakla birlikte bu eczanelerin fiili olarak sağlık işleme verileri bulunmamakta, fiziki olarak eczaneleri mevcut olmadığı için de eczane ruhsatlarıyla herhangi bir mesleki faaliyette bulunmamaktadırlar.

Fiziki imkansızlıklar göz önünde bulundurularak, ruhsatları askıda olan eczanelerin VERBİS bildirimi ve KVKK kapsamındaki yükümlülüklerden muaf tutulması için gerekli düzenlemenin yapılmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

bottom of page