top of page

TİTCK'DAN GELEN CEVAP YAZISI (Sıcaklık-nem ve tabela hk.)


Değerli Üyelerimiz ,


Sizlerden gelen istekler üzerine TİTCK 'na sendika olarak başvuru yapılmış ve sıcaklık-nem ve tabela uygulaması için süresiz erteleme istenmişti.

TİTCK tarafından sadece OHAL uygulanan illerde erteleme cevabı gelmiştir.

Kurum Başkanlığından başvurumuza gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.


TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)


Sayı: E-24931227-513.99-1034166 02.03.2023

Konu : Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'te Yer Alan

Yükümlülüklerin Ertelenmesi hk.


TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

Ziyabey Cad. 31/2

Balgat-Çankaya-ANKARA


İlgi: a) 13/02/2023 tarihli, TEİS2023-23 sayılı ve Kurumumuz E-85521274-000-2176460 evrak

numaralı yazınız.

b) 17/02/2023 tarihli ve E-24931227-513.01.08-1020769 sayılı yazımız.


06.02.2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 10 ilimizde yıkıcı etkileri bulunan deprem felaketi nedeniyle eczacılarımızın eczanelerinde fiziksel hasar oluştuğu, bu nedenle faaliyetlerinin normale dönmesi için zamana ihtiyaç bulunduğu, bu doğrultuda eczanelerin Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 20 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması” yükümlülüğü ile 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur” yükümlülüğünün süresiz olarak ertelenmesini konu alan ilgi (a)'da kayıtlı yazınız incelenmiştir.


Malumları olduğu üzere 13.02.2023 tarihli ve 32103 sayılı Resmi Gazete'de 121 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmış olup bu minvalde ilgi (b) kayıtlı yazımız ile İl Sağlık Müdürlüklerinde görevli sağlık personelinin deprem afeti ile ilgili kendilerine verilen görevler kapsamında etkin ve verimli çalışmasının sağlanması için Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya illerinde faaliyet gösteren serbest eczane, ecza ticarethanesi, medikal gaz depolama ve satış tesisi, medikal gaz satış yeri ile tıbbî cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi ve diş protez laboratuvarı olarak faaliyet izni olan işletmelere yönelik olarak ilgili mevzuatları kapsamında yıllık belirlenen denetim planı dahilinde İl Sağlık Müdürlüklerince gerçekleştirilen olağan (rutin) denetimlerin söz konusu olağanüstü hal kararının kalkmasına kadar ertelenmesinin uygun olacağı hususu ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine bildirilmiştir.


Bilginizi ve gereğini rica ederim.
Dr. Asım HOCAOĞLU Kurum Başkanıbottom of page