top of page

TİTCK ‘DAN GELEN CEVAP YAZISI (Eczanelerden Talep Edilen İşletme Kayıt Belgesi Hakkında)


Değerli Üyelerimiz,

Siz üyelerimizden gelen “Eczanelerden talep edilen İşletme Kayıt Belgesi” hakkında,haksız ve hukuki dayanaktan yoksun uygumla için T:C:Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na sendikamızca gerekli başvuru yapılmış ve sizlerle paylaşılmıştır. http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2016/03/07/titck-eczaneler-ve-ecza-depolari-ruhsat-dairesi-baskanligina/

Kurumdan gelen cevap aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

                                                                                              17/03/2016

Sayı     :   27339882-000-34220 17.03.2016

Konu    :   Eczanelerden Talep Edilen İşletme Kayıt Belgesi Hakkında

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

Ziyabey Cad. No: 31/2

Balgat / ANKARA

İlgi: 07.03.2016 tarih, TEİS2016-34 sayılı ve Kurumumuz 57851 no’lu yazınız.

         İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Eczanelerden talep edilen işletme kayıt belgesi ile ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile görüşülmekte olup, neticelendiğinde tarafınıza bilgi verileceği hususunda bilginizi rica ederim.

                                                                           Uzm. Ecz. Fatma BEKAR

                                                                                 Kurum Başkanı a.

                                                                               Başkan Yardımcısı V.


titck dan gelen yazı ekte

Comments


bottom of page