top of page

TİTCK RUHSATLI ÜRÜNLER LİSTESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU


TİTCK Ruhsatlı Ürünler Listesi hakkında önemli duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından TİTCK Ruhsatlı Ürünler Listesi hakkında önemli duyuru yayınlanmıştır. Duyuru ve listeler aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

DUYURU

Nihai Ruhsatlı Ürünler Listesi’ne, aynı barkodu kullandığı tespit edilen ürünlerin yer aldığı “Mükerrer Barkodlu Ürünler” isimli sekme eklenmiştir.

Bu sekmede yer alan ürünler için ruhsat sahibi firmaların ilgili sütunda belirtilen tarihe kadar gerekli düzeltmeler için Öncelik Değerlendirme Birimi’ne gerekçesi ile başvurmaları gerekmektedir.

Aksi takdirde ilgili ürünler için ruhsat askıya alma/ambalaj boyutu iptali işlemleri başlatılacaktır.

Haftalık olarak güncellenen bir liste olması nedeniyle, ruhsat sahibi firmalar tarafından Nihai Ruhsatlı Ürünler Listesi’nin tüm sekmelerinin haftalık olarak düzenli takibi hususu önem arz etmektedir.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ambalaj boyutu iptal edilen,Ruhsatı askıya alınan,Mükerrer barkodlu ve Ara ürün izin belgeli ürünler için lütfen tıklayınız.

留言


bottom of page