top of page

TİTCK DUYURUSU (Eczane Levha Standartları hk)


untitled

Eczane Levha Standartları – İl Sağlık Müdürlükleri ve Eczacılarımızın Dikkatine

12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi doğrultusunda eczane levha standartları Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenerek Kurumumuza sunulmuş ve tarafımızca yapılan değerlendirmede söz konusu standartlar uygun bulunarak Eczane Levha Standartları Kılavuzu hazırlanmıştır.

Sözü edilen Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “25 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur” yükümlülüğü Kurum tarafından reçete sayısı veya ciro kriterleri dikkate alınarak belirlenecek geçiş takvimi doğrultusunda eczaneler tarafından en geç 12/4/2017 tarihine kadar yerine getirilir. “ hükmü doğrultusunda Kurumumuz tarafından geçiş takvimi belirlenecek olup, henüz geçiş takvimi belirlenmediğinden bahsi geçen Kılavuz hükümlerinin 12/04/2017 tarihine kadar uygulanma zorunluluğu bulunmadığı önemle duyurulur.

Comments


bottom of page