top of page

TİTCK ‘DAN KONTROLE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA DUYURU


DUYURU1

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı    : 15369696.505.99   16.10.2015

Konu : Kontrole Tabi İlaçlar

VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

            Bilindiği üzere 02.07.2015 tarihli Kurumumuz talimatnamesi ile Cirrus Uzun Salım Film Tablet, 04.08.2015 tarihli Kurumumuz talimatnamesi ile de Sevopel MR 2.5/120 mg Kapsül “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaç” kapsamına alınmıştır.

            Bu çerçevede, 120 mg psödoefedrin ile tuzlarını kombine olarak ihtiva eden Aerius D-12 Tablet, Clarinase Repetabs Denetimli Salım Tablet, Delofed MR 2,5/120 mg Kapsül, Duades 120/2,5 mg Efervesan Tablet, Rinomast 2,5/120 mg Efervesan Tablet isimli ilaçlar da kontrollü tüketimlerinin sağlanması amacıyla “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaç” kapsamına alınmıştır.

Söz konusu ilaçların Normal Reçete ile verilmesi, reçetesiz satışının yapılmaması ve kayıtların ilgili mevzuat doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, 19.11.2003 tarihli 48102 (2003/137) sayılı Bakanlığımız Genelgesine istinaden, ecza depolarınca illerdeki eczanelere dağıtımı yapılan uyuşturucu, psikotrop ve/veya kontrole tabi ilaçların satış ve sarf hareketlerinin takibi İl Sağlık Müdürlüklerince yapılmaktadır. Bu çerçevede ecza depolarınca düzenlenmiş dağıtım cetvelleri incelenerek, fatura kontrolü ile İlinizde faaliyet gösteren eczanelerin söz konusu ilacı alıp almadığı, kayıtlarının ve satışının yapılıp yapılmadığı hususlarının her ay kontrol edilmesi, aksi halinin saptanması durumunda ise gerekli yasal işlemlerin uygulanması gerekmektedir.

            Konunun İliniz dahilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest hekim, veteriner hekim, diş hekimi, ecza depoları ve eczanelere duyurulmasını önemle rica ederim.

                                                                                                              Prof. Dr. Özkan ÜNAL

                                                                                                                      Kurum Başkanı

DAĞITIM:    81 İl Valiliği

Comments


bottom of page