top of page

TİTCK’DAN GELEN CEVAP YAZISI (İlaç Güvenlik İzlem Formları Genelgesi hk)


TİTCK’DAN GELEN CEVAP YAZISI (İlaç Güvenlik İzlem Formları Genelgesi hk)

Değerli üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere sendika olarak TİTCK ‘na yaşanabilecek sorunla ilgili olarak  yazılı başvuruda bulunmuştuk. http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2017/12/26/turkiye-ilac-ve-tibbi-cihaz-kurumuna-basvurumuz-20173-sayili-ilac-guvenlik-izlem-formlari-genelgesi-hk/

Kurumdan gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz KurumuSayı:46977249-510.01.04-E.13709Konu:2017/3 Sayılı İlaç Güvenlik İzlem Formları Genelgesi hk.

Tarih:19/01/2018

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

Ziyabey Caddesi No:31/2 Balgat Ankara İlgi: 27.12.2017 tarih ve E.371624 sayılı yazınız

26.10.2017 tarihinde yayınlanan 2017/3 sayılı İlaç Güvenlik İzlem Formları hakkındaki genelge ile ilgili olarak; güncellenen ve seri numarası içeren formların aynı gün içerisinde basılıp tüm Türkiye’deki ilgili sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasının ve kullanılmasının mümkün olmadığı, üye meslektaşlarınızın ve hastaların mağduriyet yaşamaması için söz konusu formların kullanımının güncellenme tarihinden itibaren 3 ay içerisinde uygulamaya geçilmesi yönünde düzenlemelerin yapılması talebiniz hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir.

Söz konusu formların piyasada bulunması için azami dikkat sarfedilmekte olup, gerekli süre ruhsat sahiplerine tanınmaktadır. Ancak ilgili formlara ulaşılamaması durumunda Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçilmesi (312 218 33 53; tufam@titck.gov.tr) gerektiği konusunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Ecz. N. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU

Kurum Başkanı a. Daire Başkanı

KURUM YAZISI:

Comments


bottom of page