top of page

TEİS : “ECZACILAR MUTSUZ!” “ECZACILARIN %23’Ü İŞ DEĞİŞTİRMEYİ BİLE DÜŞÜNÜYOR”


basın acıklaması

 TEİS : “ECZACILAR MUTSUZ!”

           “ECZACILARIN %23’Ü İŞ DEĞİŞTİRMEYİ BİLE DÜŞÜNÜYOR”

            “ECZACILAR SURVİVOR ADASINA DÜŞMÜŞ GİBİLER”

         Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) ‘in yaptığı ankete göre eczane sahibi eczacılar son yıllarda yaşanan değişim sürecinden oldukça mutsuzlar. Ankete katılanların %73’ü halinden hiç memnun değil. Hatta %23’ü iş değişikliği yapmayı bile düşünecek seviyeye gelmiş.

         Konuya ilişkin yazılı bir basın açıklaması yapan TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten SAYDAN, son yıllarda yaşanan değişim sürecinde eczacıların mağduriyetlerinin giderilmesi için zamanında gerekli düzenlemelerin yapılıp hayata geçirilmediğini, son zamanlarda yapılan düzenlemelerin bile uygulanmasının sağlanmadığını belirterek “Eczacılar adeta bir Survivor adasına düşmüş gibiler, halk sağlığının korunmasının ancak ilaç ve eczacılık hizmetinin kesintisiz devamı ile mümkün olduğunu yetkililer asla unutmamalılar. Eczacıların mağduriyetlerini gidermek için artık yasal düzenlemelerin uygulanmasının mutlaka sağlanması gerekmektedir” dedi.

         Saydan’ın açıklaması şöyle:

         “2005 Yılında SSK’lıların ve Yeşilkart’lıların serbest eczanelere açılım sürecinde yapılan değişiklik ve düzenlemeler sonucu ilaç fiyatları düşürülmüş, ilaç firmalarının devlete  eczaneler üzerinden iskonto uygulaması hayata geçirilmiştir. Ancak bu yeni düzenlemelerin  hayata geçirilmesinden bu yana geçen sürede eczacıların raflarında bulunan ilaçlardan dolayı oluşan zararları karşılanmadığı gibi yapılan yasal düzenlemelere rağmen her hafta yapılan indirimlerin yanısıra 2011 ve 2012 yılında yapılan fiyat düşüşleri ve Kamu Kurum İskontosundaki artışlardan oluşan zararlar bile hala karşılanmamıştır. İlaç firmaları Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki ve Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki yeni düzenlemelere ve hatta yargı kararına rağmen eczacıların raflarında bulunan ilaçlardan dolayı oluşan zararlarını karşılamamakta ısrar ediyorlar.

         İlaç fiyatlarında yapılan düzenlemelerin yanı sıra son yıllardaki enflasyon oranlarına bakıldığında da, ortada eczaneler açısından son derece ciddi bir ekonomik kayıp olduğu açıktır.

         Her türlü gideri günden güne artan eczanelerimiz (kira, elektrik, su, telefon, işçi ücretleri vs.)  ilaç fiyatlandırmalarındaki değişikliğin yapıldığı tarihten bu güne kadar olan süreye bakıldığında sadece enflasyondan dolayı bile  ciddi anlamda zarara uğramışlardır.

2009 yılında  16 milyar TL olan Kamu ilaç ödemesi 2010 yılında -(eksi) % 6,9’luk düşüşle 14,9 milyar TL olarak, 2011 yılında bir önceki yıla göre %2,4’lük artışla tekrar 15,3 milyar TL olarak ve 2012 yılında da tekrar – (eksi) %3,2’luk düşüşle 14,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Yani ilaç harcamaları son dört yılda artmayarak yatay hatta eksi bir seyir izlemiştir.

“ECZACILAR ENFLASYON KARŞISINDA ERİDİ”

Bu dört yılda TÜFE enflasyon artış oranının TÜİK verilerine göre toplamda %40 ‘a vardığı göz önünde bulundurulduğunda ilaç sektörü ve eczane ekonomileri Türkiye’de tarihin en düşük enflasyon oranlarının yaşandığı bu süreçte bile enflasyon karşısında %40 ‘a yakın bir oranda erimiştir.

         Bugün geldiğimiz noktada; gerek eczacıların devletin yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı uğradığı zararları, gerekse ekonominin kendi kuralları göz önünde bulundurulduğunda ilaç ve eczacılık hizmeti sürdürülebilir olmaktan hızla uzaklaşmaktadır.

            “ECZACILAR SURVİVOR ADASINA DÜŞMÜŞ GİBİLER”

         Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) olarak yaptığımız bir ankete göre eczane sahibi eczacılar son yıllarda yaşanan değişim sürecinden oldukça mutsuzlar. Ankete katılanların %73’ü halinden hiç memnun değil. Hatta %23’ü iş değişikliği yapmayı bile düşünecek seviyeye gelmiş durumda. Eczacılar adeta bir Survivor adasına düşmüş gibiler, halk sağlığının korunmasının ancak ilaç ve eczacılık hizmetinin kesintisiz devamı ile mümkün olduğunu yetkililer asla unutmamalıdır. Eczacıların mağduriyetlerini gidermek için artık yasal düzenlemelerin uygulanmasının mutlaka sağlanması gerekmektedir.

Bu yüzden yetkililerin öncelikle ve ivedi olarak eczacıların uğradığı zararların karşılanması yönünde yapılan düzenlemelerin uygulanmasını mutlaka sağlamalarını istiyoruz. Zira  yetkililerin; iflas eden, hayatları kararan eczacıların vebaliyle yaşamak isteyip istemeyecekleri, eczacıları içine düştükleri Survivor adasında kaderlerine terk edip etmeyecekleri bu yönde gösterecekleri kararlılıkla belli olacaktır.”

TEİS BASIN BÜROSU 13/02/2013

Comments


bottom of page