top of page

TEİS, Eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Bayramı’ndan Beklentilerini Cumhurbaşkanına İletti


“ECZACILARIN İLAÇ VE ECZACILIK HİZMETİNİ SÜRDÜREBİLMESİ İÇİN MEVCUT İLAÇ FİYAT KARARNAMESİNİN GÜNCELLENMESİNİ TALEP EDİYORUZ”


09/05/2022

TEİS2022-36

Sayın,

Recep Tayyip ERDOĞAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI

ANKARA


Sayın Cumhurbaşkanım,


Bizler serbest eczane eczacıları olarak ettiğimiz meslek yeminimiz doğrultusunda ülkemizin her noktasında; köyünde, ilçesinde, beldesindeki eczanelerimizde haftanın 7 günü, nöbet hizmetiyle 24 saat kesintisiz olarak dünyanın birçok ülkesinin gıpta ile baktığı eczanelerimizde, teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak ve vatandaşlarımıza konforlu bir ortam sunarak, hiçbir ayrım yapmadan ilaç ve sağlık hizmeti vermekteyiz.


Bildiğiniz üzere, bütün dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçtiği büyük bir pandemi salgını yaşamış bulunmaktayız. Bu salgında birçok vatandaşımız hayatını kaybetti, en riskli meslek grubu olarak salgında ilk hayatını kaybeden de maalesef serbest eczane eczacısı bir meslektaşımız oldu. Eczacı meslektaşlarımızdan ve eczacı teknisyenlerimizden kayıplar yaşadık, meslek şehitleri verdik. Lakin hizmetimizi asla aksatmadık, görevimizi tam ve eksiksiz yerine getirmeye gayret ettik.


Pandemi sürecinde temel ihtiyaçlardan biri olan maske temini için halkımızın maskeye ulaşmasında gecikme yaşanmasını engellemek adına devletimizin gönderdiği maskeleri ücretsiz çalışarak ulaştıran, grip aşılarının tüm vatandaşlarımıza ulaştırılmasına ücretsiz aracılık eden, raporlu hastaların reçetesiz ilaç teminini de sağlayarak bu sürecin birçok batı ülkesinden bile çok daha kolay atlatılmasını sağlayan meslek gruplarından biri de ülkemizdeki serbest eczaneler olmuştur. Bundan da mesleğimiz adına büyük bir onur duyuyoruz.


Pandeminin oluşturduğu kısıtlamaların bitme eğilimine girdiği ve oluşturduğu yaraların sarılmaya başlandığı bu süreçte bizler de pandemiden etkilenen diğer sektörler gibi kayıplarımızın telafi edilmesini ve mesleğimizi hiçbir ticari kaygı duymadan devam ettirebilmeyi arzu ediyoruz.


Sayın Cumhurbaşkanım,


İlaç Fiyat Kararnamesi olarak da bilinen ve ilaçta kârlılık baremlerinin belirlendiği “Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına Dair Karar”da 2009 yılından bu yana 13 yıldır bir düzenleme yapılmamış olması yukarıda ifade ettiğimiz arzumuzun ekonomik olarak gerçekleşmesini engellemektedir. İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Avro kuru birçok ilacın fiyatını onüç yıl önce belirlenen baremlerin üzerine çıkarmış; 10 TL, 50 TL ve 100 TL gibi onüç sene önce belirlenmiş kademeler güncelliğini yitirdiği için bu düzenleme ekonomik gerçekliğe aykırı bir şekilde ilaç fiyatları yükselirken eczacı karlılıklarının azalmasına neden olmakta, eczane işletmelerinin ayakta kalmasını sağlayan yegâne unsur olan eczacı kar oranları artan giderler karşısında sabit işletme masraflarını bile karşılamakta yetersiz kalmaktadır.


2010-2021 yılları boyunca serbest eczanelerden karşılanan toplam reçete sayısı yıllık 200 milyondan 400 milyona ulaşmış, eczanelerdeki iş yükü 2 katına çıkmıştır. Buna bağlı olarak eczanelerimizdeki sigortalı istihdam sayıları artmış, serbest eczanelerin personel, teknolojik altyapı giderleri de yükselmiştir.


Özellikle son yapılan Avro kuru güncellemesi ile yüzde 25 karlılıkta verilen birçok ilacın karı yüzde 16’ya, yüzde 16 karlılıktaki ilaçlarda ise yüzde 12’ye düşmüştür. Bu rakamlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan eczane ıskontoları da eklendiğinde maalesef ki çoğu eczanemiz giderlerini karşılayacak kazancı elde edememektedir.


Ülkemizin yaşadığı sorunlar karşısında devletimizin mücadelesine destek olmak için vakarını koruyarak kendi sıkıntıları hakkında hiçbir serzenişte bulunmadan ilaç ve eczacılık hizmetini özveriyle devam ettirmeye çalışan serbest eczane eczacılarının dayanacak gücü de maalesef ciddi oranda azalmıştır.


Sayın Cumhurbaşkanım,


Sizin sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde elde edilen, halkımızın serbest eczanelerden kaliteli ve konforlu ilaç teminini sağlayan başarılı dönüşümün devamlılığını sağlayacak kararlara imza atacağınıza yürekten inanıyoruz.


Yaşanan sorunların azaltılması ve ortadan kaldırılmasının sağlanması ve ekonomik darboğaz içine girmiş eczanelerin ilaç ve eczacılık hizmetini sürdürebilmesi için mevcut “Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına Dair Karar”da güncelleme yapılması yönündeki talebimiz tarafınızca da uygun görülerek yeniden düzenlenmesi durumunda 14 Mayıs Eczacılık Bayramı öncesi ülkemizdeki 28 bin eczane eczacısı ve çalışanları bu 14 Mayıs’ta çifte bayram yaşamış olacaklardır.


Ülkemizdeki eczane eczacılarının tek sendikası olarak ilgili makamlara da ilettiğimiz ve ekte yer alan raporda yer alan taleplerimiz doğrultusunda “Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına Dair Karar”da düzenleme yapılması için gereğini emir ve tensiplerinize arz ederim.


Saygılarımla…


Ecz. Nurten Saydan

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı


TEİS Kamu Kurumları Komisyonu Raporu
.pdf
PDF dosyasını indir • 647KB

Comments


bottom of page