TECENTRIQ (ATEZOLIZUMAB) DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU

TECENTRIQ (ATEZOLIZUMAB): ŞİDDETLİ KUTANÖZ ADVERS REAKSİYONLAR (SCAR'LAR) RİSKİ


Sayın Doktor,

Bu mektubun amacı Tecentriq (atezotrizumab) adlı ilaç ile ilgili ortaya çıkan yeni güvenlilik bilgisini sizinle paylaşmaktır. Bu mektup, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi ile mutabık kalınarak hazırlanmıştır. Bu mektuba https://www.titck.gov.tr/ adresinden de ulaşabilirsiniz.


DUYURU BAĞLANTISI:

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/tecentriqmektupimzal_772a9f24-3270-438d-b17e-814253d068ab.pdf


DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU

Tecentriq (atezolizumab) Bilgilendirme M
.
• 1.76MB