top of page

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI TİTCK ‘DAN GENELGE (2015/1 – Uyuşturucu Ve Psikotrop Maddeler Kontr


suboxone1

Uyuşturucu Ve Psikotrop Maddeler Kontrol Biriminden Duyuru

                                                   T.C.

                                       SAĞLIK BAKANLIĞI

                             Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı :88866997-505.99

Konu : Kontrole Tabi İlaçlar

                                                      GENELGE

                                                        2015/1

Bilindiği üzere,29.05.1985 tarih ve 5768 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile uyuşturucu

madde Ve müstahzarları için Kırmızı Reçete uygulaması başlatılmış olup, “Buprenorfin/Nalokson” kombinasyonunu ihtiva eden Suboxone2mg/0.5mg28 Dilaltı Tablet ve Suboxone 8mg/2mg 28 Dilaltı Tablet adlı ilaçlar kontrole tabi madde içermeleri nedeniyle “Kırmızı Reçete ile Verilecek ilaçlar” kapsamına alınmıştır.

* Söz konusu ilaçlar rapora istinaden erişkin ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Ve çocuk-ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından kırmızı reçeteye yazılacaktır.

* Rapor; kamu kurum ve kuruluşları ile özel hastaneler bünyesinde bulunan ayaktan

Ve yatarak erişkin ve çocuk-ergen madde bağımlılığı tedavi merkezleri tarafından verilecektir.

* Bir kırmızı reçeteye yazılabilecek maksimum doz; Suboxone 2 mğ0.5 mg 28 Dilaltı

Tablet için 6 kutu, Suboxone 8 mğ2 mg 28 Dilaltı Tablet için 2 kutu olup, her bir farmasötik form için kırmızı reçete l4 günden önce tekrarlanamayacaktır.

* İdame tedavisinde her kırmızı reçeteye; reçeteyi yazan hekim tarafından “yapılan idrar tahlilinde opiyat negatif çıkmıştır” ifadesi yazılacaktır.

Ancak, her bir detoksifikasyon tedavisinde sadece ilk reçetede detoks amaçlı adı geçen ilaçlar yazılacağı için bu hususun reçetede belirtilmesi kaydıyla  “yapılan idrar tahlilinde opiyat negatif çıkmıştır” ifadesine gerek olmayacaktır.

Söz konusu ilaçların yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak Kırmızı Reçete ile verilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin 23.11.2009 tarihli ve 7966l (2009/74) sayılı, |4’10’2010 tarihli ve

70068 (2010/72) sayılı, 20.0|.2014 tarihli ve 7632 (2014/2) sayllı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Konunun İliniz dahilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest hekim,

veteriner hekim, diş hekimi, ecza depolafl ve eczanelere duyurulmasını önemle arz/rica  ederim.

Prof. Dr. Özkan ÜNAL

Kurum Başkanı

bottom of page